Date : 15 Dec 2018, 07:00AM
Location : Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kelantan, Kota Bahru, Kelantan

KB Monsoon Fun Run 2018 will be held on 15th December 2018.

To register, contact:
Sue : 01137439082
Rosli : 01111666306
Rie : 0142148747